Přihlášení

Registrace

M+H vet s.r.o. - import, export a distribuce veterinárních přípravků a léčiv, vzdělávací akce pro veterinární lékaře

Import, export a distribuce veterinárních přípravků a léčiv, vzdělávací akce pro veterinární lékaře

0 položek za 0

Kategorie

 • Diety
 • Chirurgické implantáty
 • Micromed-přípravky s koloidním stříbrem
 • Ochranné oblečky
 • Ostatní přípravky
 • Přípravky pro hospodářská zvířata
 • RX Vitamíny
 • Rychlé diagnostické testy
 • Samoadhézní bandáže Copoly
 • Sborníky
 • Stangest
 • Vitamíny a doplňky stravy
 • Máte-li problémy s přihlášením, editací bodů, objednávkou apod., volejte prosím +420 731 616 905

  Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou či právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů


  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či sídlo společnosti, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje")


  3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení i od třetích stran kupujícímu


  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem


  6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů


  7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícícho a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Obchodní sdělení mohou zasílat také třetí strany a to výhradně za účelem propagace a prodeje služeb či výrobků