V pořadí 3. a 4. workshop roku 2022 na téma TPLO a CCWO je úspěšně za námi